Je třeba smazat značku # ze souboru /etc/bash.bashrc

# enable bash completion in interactive shells
if ! shopt -oq posix; then
  if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
    . /usr/share/bash-completion/bash_completion
  elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
  fi
fi

Po restartování Linuxu automatické doplňování opět funguje. Pro větší bezpečnost je asi lepší nechat doplňování vypnuté.

Přidat komentář