Pro manuální spuštění trim v Linuxu lze použít v LinuxMint tento příkaz:

sudo fstrim -v /

Přidat komentář