Zjistil jsem si parametry uživatele pomocí  cat /etc/passwd moje byly 1000:1000 asi pro Ubuntu stejné.

A pro změnu vlastníka pro všechny soubory i v podsložkách jsem zadal sudo chown -R 1000:1000 ./*